• تصویر 1
 • تصویر 2
 • تصویر 3

دوره های آموزشی

 • توصیه های بهداشتی در مقابله با کروناویروس جدید
  توصیه های بهداشتی در مقابله با کروناویروس جدید

  تاریخ شروع: 1398/12/5
  دستورالعمل كشوري كروناويروس جديد 2019-nCoV
  دستورالعمل كشوري كروناويروس جديد 2019-nCoV

  تاریخ شروع: 1398/12/5
  خودمراقبتی و ایمنی در خصوص ویروس کرونا براساس آموزه های طب ایرانی
  خودمراقبتی و ایمنی در خصوص ویروس کرونا براساس آموزه های طب ایرانی

  تاریخ شروع: 1398/12/5
  توصیه های مسافرتی در خصوص کرونا ویروس جدید 2019
  توصیه های مسافرتی در خصوص کرونا ویروس جدید 2019

  تاریخ شروع: 1398/12/5
  پرسش و پاسخ های شایع در زمینه بیماری کرونای جدید
  پرسش و پاسخ های شایع در زمینه بیماری کرونای جدید

  تاریخ شروع: 1398/12/5
  راه های پیشگیری از ابتلا به کرونا ویروس در مدارس
  راه های پیشگیری از ابتلا به کرونا ویروس در مدارس

  تاریخ شروع: 1398/12/5
 • توصیه های بهداشتی در مقابله با کروناویروس جدید
  توصیه های بهداشتی در مقابله با کروناویروس جدید

  تاریخ شروع: 1398/12/5
  دستورالعمل كشوري كروناويروس جديد 2019-nCoV
  دستورالعمل كشوري كروناويروس جديد 2019-nCoV

  تاریخ شروع: 1398/12/5
  خودمراقبتی و ایمنی در خصوص ویروس کرونا براساس آموزه های طب ایرانی
  خودمراقبتی و ایمنی در خصوص ویروس کرونا براساس آموزه های طب ایرانی

  تاریخ شروع: 1398/12/5
  توصیه های مسافرتی در خصوص کرونا ویروس جدید 2019
  توصیه های مسافرتی در خصوص کرونا ویروس جدید 2019

  تاریخ شروع: 1398/12/5
  پرسش و پاسخ های شایع در زمینه بیماری کرونای جدید
  پرسش و پاسخ های شایع در زمینه بیماری کرونای جدید

  تاریخ شروع: 1398/12/5
  راه های پیشگیری از ابتلا به کرونا ویروس در مدارس
  راه های پیشگیری از ابتلا به کرونا ویروس در مدارس

  تاریخ شروع: 1398/12/5

مدرسان

اخبار و بلاگ