• خودمراقبتی و ایمنی در خصوص ویروس کرونا براساس آموزه های طب ایرانی

 • این دوره شامل محتوای آموزشی می باشد.

 • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان ثبت نام

 • وضعیت دوره : فعال
  نوع دوره : دوره حضوری تاریخ ثبت : 1398/12/5
  تاریخ شروع دوره : 1398/12/5 تاریخ پایان دوره : 1399/12/30
  • خودمراقبتی و ایمنی در خصوص ویروس کرونا براساس آموزه های طب ایرانی
  • نام محل برگزاری